Hướng dẫn chỉnh sửa Menu cơ bản trong website

Một trang web bao giờ cũng có ít nhất 1 menu, và vị trí cũng như số lượng thực tế của nó được quy định trước bởi giao diện mà bạn chọn. Menu có thể nằm ở bất cứ đâu.

create custom menus in WordPress 1
Hướng dẫn chỉnh sửa menu trong website wordpress

Bước 1: Đăng nhập vài trang quản trị website, Vào mục Giao diện -> chọn Menu

edit menu

Sau khi vào giao diện chỉnh sửa menu YoICT sẽ giải thích sơ qua một số phần nằm trên cùng:

  • Sửa Menu: ở phần này bạn sẽ sửa sang lại menu, thêm, xóa các liên kết, mục cho nó.
  • Quản lý vị trí: ở phần này bạn sẽ đưa menu mà bạn tạo vào vị trí mà website của bạn cung cấp. Nó có thể ở trên, bên trái hoặc ở dưới.
  • Chọn menu để sửa: một trang web có thể có nhiều menu, và bạn muốn chọn menu nào để sửa thì chọn ở đây, sau đó nhấn vào nút Chọn bên cạnh.

menu2

Bước 2: Các thao tác với Menu

Tạo menu mới

Bạn nhấn vào tạo menu mới (ngay bên cạnh nút Chọn ở phần đầu) để tạo một menu mới

Sau đó đặt tên Menu và bấm Lưu menu như vậy bạn đã có một menu mới.

menu4

Chỉnh sửa nội dung menu

Bạn nhìn tay trái sẽ có một tab tên là Trang. Đây là phần để cung cấp nội dung các mục cho website

  • Trang: Là các trang trên trang web của bạn
  • Bài viết: Là các bài đăng trên trang web của bạn
  • Liên kết tự tạo: Là các liên kết tùy chỉnh (tự do) mà bạn muốn thêm vào
  • Chuyên mục: Là các chuyên mục (thư mục) trên trang web của bạn

Bạn muốn thêm phần nào chỉ cần tick chọn và nhấn Thêm vào Menu.

menu5

Sau bạn nhấn Thêm vào menu, bạn sẽ thấy bên tay phải nội dung được đưa vào menu. Nếu bạn muốn xóa mục nào đó trong menu, chỉ cần click vào dấu [icon name=”angle-down” prefix=”fas”] của từng mục tương ứng vừa thêm vào và nhấn Xóa.

menu6

Cuối cùng bạn nhất nút Lưu Menu để lưu lại thiết kế mà bạn vừa tạo.

Bài viết liên quan